Bak Bak Special Show dedicated to Phaltu Rani!

Posted on 09/12/2021
|

Tarniji singing MERE NASEEB MAIN TU HAI KI NAHI...